Managing Committee

Office Bearers

SHRI SATISH J. DATTANI

PRESIDENT

SHRI MAHESH K. SHAH

VICE PRESIDENT

SHRI MAHESH D. CHANDARANA

HON. SECRETARY

SHRI RAJNIKANT D. GHELANI

HON. JT. SECRETARY
Navinsampat

SHRI NAVIN V. SAMPAT

HON. TREASURER

Trustees

 • Shri Dilipkumar M. Laijawala
 • Shri Ramanlal M. Shah
 • Shri Rajendra M. Danthi
 • Shri Bharat J. Dattani
 • Shri Kiran L Patel (ASPEE)
 • Dr. Lalchand M. Pancholia
 • Shri Mahesh K. Shroff
 • Shri Tejas D. Shroff
 • Smt. Gita R. Bhatia
 • Shri Mohan C. Gajria
 • Smt. Dipti B. Padia
 • Shri Kaushik M. Laijawala

Members of Managing Committee

 • Shri Vinod K. Shah
 • Shri Hasmukh V. Sanghavi
 • Shri Haresh J. Mattani
 • Shri Bijal A. Dattani
 • Shri Dinkar M. Joshi
 • Smt. Ranjanaben Pethani
 • Shri Sanjay B. Shah
 • Smt Nayna H. Sanghavi